Van ‘Uitvoering onder Vuur’ tot ‘Blij met digitalisering van het werk’. Want systemen en structuren zijn belangrijk maar het zijn de mensen die de organisatie maken ‘
Zo luidt de titel van de Kaderbrief AC Rijksvakbonden juli 2019.
Deze maand juli staat in het teken van onderhandelingen. Onderhandelingen over de laatste details van het Individueel Keuzebudget, onderhandelingen over het nieuwe roostersysteem dat per 2021 ingaat en onderhandelingen over de nachtdienstontheffing.
Daarnaast in de Kaderbrief een interview met vakbondsbestuurder Marianne Wendt over het onderwerp ‘Blij met digitalisering’ en aandacht voor de Werkconferentie GOR Rijk ‘Uitvoering onder vuur’ waar nu eens de betrokken medewerkers zelf het woord voeren.

Lees meer.