Dinsdag 23 juli bereikten de vakbonden en de rijksonderhandelaar een onderhandelingsresultaat over het nieuwe roosteren, capaciteitsmanagement en het recht op nachtdienstontheffing.

VOOR WIE
In dit onderhandelingsresultaat wijzigt een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in roosterorganisaties. Voor alle andere medewerkers heeft dit onderhandelingsresultaat weinig gevolgen.

HOE VERDER
De bonden en de rijksonderhandelaar gebruiken de zomerperiode om dit resultaat verder uit te werken in een definitieve tekst. Op 30 augustus informeren we jullie over het totale, uitgewerkte pakket.

SAVE THE DATE
Daarnaast organiseert de AC rijksvakbonden twee informatiebijeenkomsten op 4 september 2019. Jullie onderhandelaars bespreken daar het totale pakket en beantwoorden dan vragen van AC Rijksvakbonden leden.

LEDENRAADPLEGING
En uiteraard vraagt de AC Rijksvakbonden in september de mening van de leden in een ledenraadpleging.