nb202204De AC Rijksvakbonden zijn het niet eens met de korting die de werkgever toepast op de vaste toelagen en daarom stapten de bonden naar de Advies- en Arbitragecommissie om dit geschil voor te leggen. De stand van zaken lees je hier.