CAO 2018-2020

De telling van de stemmen van de AC Rijksvakbonden leidt tot een overgrote meerderheid voor de nieuwe CAO Rijk.

Wel zijn de medewerkers die in roosterdiensten werken negatiever. Zozeer zelfs dat in sommige organisatieonderdelen de leden in meerderheid tegen het akkoord zijn.
We zullen daarom na de zomer met deze groep in gesprek gaan, om onze inzet te bepalen voor ‘het nieuwe roosteren’.

Maar eerst ondertekenen we op vrijdag 13 juli 2018 de CAO.

Klik hier voor de infobrief over het onderhandelaarsakkoord.

Jullie onderhandelaars,
Marianne Wendt en Peter Wulms

Vanmiddag, 25 juni, hebben de AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao Rijk. De 118.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren - naar rato van dienstverband - op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. De cao heeft een looptijd van twee en een half jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over roosterinnovatie waarbij de medewerker meer invloed krijgt op zijn/haar rooster. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, een verlofspaarmogelijkheid en een individueel keuzebudget waarbij vakantie- en eindejaarsuitkering ook op andere momenten kunnen worden opgenomen.

De definitieve tekst van het cao-resultaat is beschikbaar vanaf aanstaande woensdag 27 juni 15.00 uur, waarna het wordt voorgelegd aan de vakbondsleden.