Na verschillende cao-rondes heeft de werkgever donderdag 18 februari zijn loonbod gedaan: 1% voor een jaar. Hiervan moeten ook andere verbeteringen in de cao worden betaald. Bonden hebben geconcludeerd dat met een dergelijk slecht loonbod, het geen zin heeft door te praten. De bonden gaan pas weer in gesprek als er een beter voorstel vanuit werkgeverszijde komt.
Volgende week volgt een uitgebreide nieuwsbrief hierover.