nb202205Dinsdag 10 mei startten bonden en werkgever Rijk de cao onderhandelingen. In een statig gebouw aan een lange bomenlaan in het centrum van Den Haag presenteerden de vier bonden ieder een eigen inzet en ook de werkgever Rijk lichtte zijn inzet toe.

Lees meer...

De onderhandelaars van de vier bonden hebben op 14 maart 2022 kennis gemaakt met de nieuwe minister van BZK, Hanke Bruins Slot. De vier bonden vertelden de minister dat zij klaar zijn om de onderhandelingen voor een nieuwe cao te beginnen. Mevrouw Bruins Slot gaf echter aan dat de vier bonden geduld moeten hebben totdat in het kabinet de aanpassingen in de rijksbegroting(voorjaarsnota) zijn besproken. Daarom wil de werkgever Rijk pas begin mei starten.

De vier bonden maakten de minister duidelijk dit zeer teleurstellend te vinden. De koopkracht van medewerkers loopt immers maandelijks achteruit. 'Dit is een vervelend patroon: iedere keer zorgt de werkgever voor vertraging', zo was de boodschap van de vier bonden. De minister wilde helaas niet toezeggen dat dit gaat leiden tot meer loonruimte.

De werkgever zal op rijksportaal zelf uitleggen waarom hij nog niet wil starten met onderhandelen.

De vier bonden stonden uitgebreid stil bij de gezamenlijke drie prioriteiten voor de nieuwe cao: (1) een salaris met ten minste behoud van koopkracht, (2) eerder stoppen met werken (RVU-regeling) en (3) een goede afspraak over sociale veiligheid. De minister begreep goed wat we bedoelden. De vier bonden zijn klaar voor onderhandelingen, nu de werkgever nog!

nb202203De AC Rijksvakbonden presenteren in deze nieuwsbrief de inzet voor de komende cao-onderhandelingen. De huidige cao loopt 1 april af. De AC Rijksvakbonden hebben samen met de andere drie bonden prioriteiten benoemd: loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid. Over deze onderwerpen zitten de bonden inhoudelijk op één lijn. Ook trekken de vier bonden gezamenlijk op indien de werkgever Rijk opnieuw de PAS-regeling wil afschaffen. Samen staan we immers sterker.
Lees hier de nieuwsbrief.

nb202202Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?
Nee, nog niet. De reden hiervoor lees je hier.

nb202101

Wat vinden jullie belangrijk in een nieuwe cao en wat betekent dit voor de komende cao-onderhandelingen?
Lees hier verder.