Nadat een loonbod maandenlang op zich liet wachten, hebben de vakbonden op 26 april 2018 de minister een ultimatum gesteld. Half mei reageerde de minister hierop afwijzend met als redenen de lagere loonstijging in de marktsector, de stijging van de ABP-premie en de gevolgen van de Brexit en de dalende aardgasbaten. Wij hadden inmiddels lang genoeg gewacht op de minister. 


Acties voor eind mei en juni waren al gepland. Maar de stevig op stoom komende acties van de afgelopen dagen scoorden al effect. Onder druk van de acties kwam de minister met een openingsbod.

Dit bod ligt nog ver weg van onze eis, maar het biedt voldoende perspectief om weer met elkaar verder te onderhandelen. De minister biedt 7% over een looptijd van 3 jaar, te beginnen met 2,75% vanaf 1 juli 2018. Daarnaast wil de minister afspraken maken over roosterinnovatie, duurzame inzetbaarheid en meer keuzemogelijkheden binnen de cao.

Met ingang van dinsdag 29 mei a.s. zullen we de acties opschorten. Op deze dag worden de onderhandelingen ook hervat. De decentrale overleggen gaan voorlopig niet door in afwachting van een resultaat vóór juli.


Wij willen zo snel mogelijk tot een onderhandelaarsresultaat komen, dat we dan kunnen voorleggen aan onze leden. We hebben een opening voor onderhandelingen, maar het kan zijn dat gedurende de maand toch acties weer nodig zijn. Houd dus de actiecomités in stand. We blijven de kaderleden goed bij het komende traject betrekken. 


Volg de actiewebsite: vakbondinactie.nl.