CAO 2018-2020

Deze tussen-CAO voor 2017 bestaat uit een loonsverhoging van 1,4% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 zonder verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Al eerder dit jaar is het nieuwe Van-Werk-Naar-Werk-beleid afgesproken waardoor medewerkers niet ontslagen zullen worden als gevolg van reorganisaties.
Voor de CAO Rijk 2018 gaan we nu onmiddellijk door met de onderhandelingen. Onze inzet is onder meer een loonstijging van 3,5%.
Lees meer in deze Nieuwsbrief.

In 2017 zijn in het Sectoroverleg Rijk belangrijke afspraken gemaakt over het Van-Werk-Naar-Werk-beleid en het WW-dossier. Het overleg over een acceptabele loonparagraaf is nog niet gerealiseerd. De rijksonderhandelaar stelt voor om een eenvoudige tussen-CAO voor 2017 af te spreken die bestaat uit een loonsverhoging op het niveau van de inflatie (= 1,4%), met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Lees meer.