CAO 2018-2020

Het is hoog tijd voor een serieuze loonsverhoging voor de rijksambtenaren, maar de werkgever wil voorlopig niet meer dan 1% verhoging bieden. Dat is voor de AC Rijksvakbonden niet acceptabel.

Nu er een akkoord is over het Van Werk Naar Werk-beleid en daarover duidelijkheid is, is het hoog tijd voor een cao-afspraak. De AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben op 6 juli het cao-overleg hervat. De looneis van de bonden is 3%. Niet meer dan logisch als we kijken naar de economische ontwikkelingen, de uitspraken van economen en de minister van Financiën en de cao’s om ons heen.

Geen verslechteringen
Een serieuze loonsverhoging dus, en daar willen we niet voor betalen door allerlei verslechteringen in de cao. De werkgever kwam met 1%. Dat is alles wat is gereserveerd. Daarin verwachtte hij geen verandering nu het kabinet nog demissionair is.

Groot verschil
De AC Rijksvakbonden willen serieuze onderhandelingen en we zagen tijdens het overleg op 6 juli geen enkele beweging om dit grote verschil op te lossen. Als het zo blijft stevenen we af op een conflict. We hebben de werkgever duidelijk gemaakt dat het zo niet kan en hem opgeroepen om met een beter bod aan tafel terug te komen.

Momenteel voeren de bonden overleg met BZK over een nieuwe CAO. Op dit moment praten we onder andere over de gewenste loonsverhoging, VWNW-beleid, het generatiepact en een individueel keuzebudget.
We zijn er nog niet uit, dus we gaan de komende tijd door met onderhandelen. We hopen jullie snel te informeren zodra duidelijk wordt of we tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen of dat we te ver uit elkaar blijken te liggen.