CAO 2018-2020

De EHEC-bacterie en de CAO-onderhandelingen

In Duitsland groeit de hysterie over de EHEC-bacterie met de dag. De sociaalpsycholoog, Michael Häfner geeft in de Volkskrant van 11 juni uitleg.

Er is wat aan de hand, gezonde mensen worden ernstig ziek en inmiddels stierven 36 mensen aan deze bacterie. Maar niemand weet waardoor dit komt. En dat geeft onzekerheid. Die onzekerheid zorgt ervoor dat de Duitse overheid de wetenschappers enorm onder druk zet om met verklaringen te komen. Het gevolg daarvan is dat de ene na de andere mogelijk verklaring wordt gegeven en vervolgens weer wordt ingetrokken. Met als resultaat dat de onzekerheid alleen maar toeneemt.

CAO Rijk: kabinet houdt vast aan nullijn voor ambtenaren

De afgelopen week is er het nodige te doen geweest rond de CAO Rijk. Door berichtgeving van de bonden ontstond tijdelijk het misverstand dat minister Donner een loonbod heeft gedaan. Nu dat misverstand uit de wereld is – voor het kabinet is en blijft de tweejarige nullijn uitgangspunt – lijken de onderhandelingen definitief vast te lopen. In dat geval komt er vooralsnog geen nieuw Sociaal flankerend Beleid (SFB) zodat bij reorganisaties vanaf 2012 moet worden teruggevallen op het ARAR.