CAO 2018-2020

Rutte en verschillende ministers hebben diverse malen gezegd dat de werkgevers in 2018 de lonen moeten laten stijgen. Dat moet dan natuurlijk ook voor het Rijk zelf gelden.
De cao Rijk liep af op 31 december 2017. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft tot nu toe nog geen bod gedaan en stelt dat er geen geld beschikbaar is voor onze looneis. Daarmee wijkt ze sterk af van de kabinetsuitspraken.
Nederland heeft de sterkste economische groei sinds jaren. Ondanks jaren van ‘nullijn’ lijkt er zelfs nu niks te zijn gereserveerd voor de eigen ambtenaren. Jarenlang moesten we met loonmatiging het ‘goede voorbeeld’ geven. Nu het de bedoeling is dat de lonen stijgen geldt dat opeens niet meer voor rijksambtenaren.

Ga naar de actieflyer: 3,5% en geen % minder!

De AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben vanochtend, na twee maanden, het cao-overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de rijksambtenaren afgebroken. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, gaf gisteren een loonwaarschuwing af. Zij stelt geen geld beschikbaar voor de looneis van de vakbonden van 3,5%. Daarmee wijkt ze sterk af van eerdere kabinetsuitspraken over de noodzaak van een goede loonsverhoging. Echter, een goed loonbod van de minister blijft uit.

De vakbonden hebben in 2017 een tussen-cao afgesloten met de intentie dat er aansluitend een nieuwe, inhoudelijke cao komt met een goede loonsverhoging. Nu de minister dat niet wil afspreken, breken de vakbonden de onderhandelingen af. Zij komen pas weer terug aan de onderhandelingstafel wanneer de minister bereid is tegemoet te komen aan de looneis van 3,5%. Ondertussen bereiden de bonden acties voor.

De cao Rijk liep af op 31 december 2017 en geldt voor 110.000 rijksambtenaren in Nederland.