De verhoging van de AOW-leeftijd is in de eerste 3 jaar (2013, 2014 en 2015) beperkt tot 1 maand per jaar.

Vanaf 2016 wordt de leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021.

Deze ophoging van de AOW-leeftijd betekent tijdelijke overbruggingsproblemen voor mensen die weinig voorbereidingstijd en weinig mogelijkheden hebben om het verlies aan AOW te compenseren. Hiervoor is de tijdelijke overbruggingsuitkering in het leven geroepen voor onder meer mensen met een lopende prepensioenuitkering waarbij het inkomen maximaal 200% van het wettelijk bruto minimumloon bedraagt voor alleenstaanden (en 300% voor paren).

Let op: de regeling is tijdelijk. Einddatum is 1 januari 2019. Dit betekent dat de laatste instroom in deze tijdelijke regeling kan plaatsvinden op 31 december 2018. Vanaf 2019 wordt verwacht dat mensen voldoende voorbereidingstijd hebben gehad om zelf het inkomensverlies op te vangen.