Tijd van ‘plakband en pleisters plakken is voorbij’


Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te veranderen?
Dan ga je het moeilijk krijgen in 2018. Op de tekentafel ligt namelijk een nieuw pensioenstelsel. Zoals de kersverse minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, zei: 'Tijd van plakband en pleisters is voorbij.'

Op het gebied van pensioenen gebeurt er op dit moment veel. Discussies over: betalen ouderen voor jongeren of vice versa? Discussies over dat de jongeren van nu straks pas na 70 jaar met AOW kunnen? Discussies over keuzevrijheid: kan je straks bijvoorbeeld je pensioen ook tussentijds opnemen voor het aflossen van je hypotheek?

Grote vraag voor 2018 wordt: Gaan de plannen voor een nieuw pensioenstelsel jouw vertrouwen in je pensioen herstellen?

Verder in deze Nieuwsbrief:

  • Geen indexatie in 2018 maar vermoedelijk ook geen korting
  • Wel stijging pensioenpremie in 2018
  • Waarom stijgt de premie in 2018?
  • Tijd van plakband en pleisters is voorbij: ambitieuze pensioenplannen in het Regeerakkoord
  • PAS blijft de gemoederen bezighouden
  • Lezersrubriek
  • De ABP ANW-compensatie vervalt met ingang van 2018
  • Werkgevers doen steeds minder moeite om oudere werknemers te laten doorwerken
  • Jaarverslag ABP 2016
  • Invoering keuzevrijheid: best complex


Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen van december te lezen.