Pensioen

Het is geen leuk onderwerp, maar het moet even. Want indien jij overlijdt, dan ontvangt jouw partner een uitkering van het ABP. En de hoogte van deze uitkering verandert per 1 januari 2018.

 • Wat verandert per 1 januari 2018?
 • Wat betekent dit voor jou?
 • Wat gaat de vakbond hieraan doen?
 • Wat kan je zelf doen?
 • Ons advies

Lees het hier.

Tijd van ‘plakband en pleisters plakken is voorbij’


Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te veranderen?
Dan ga je het moeilijk krijgen in 2018. Op de tekentafel ligt namelijk een nieuw pensioenstelsel. Zoals de kersverse minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, zei: 'Tijd van plakband en pleisters is voorbij.'

Op het gebied van pensioenen gebeurt er op dit moment veel. Discussies over: betalen ouderen voor jongeren of vice versa? Discussies over dat de jongeren van nu straks pas na 70 jaar met AOW kunnen? Discussies over keuzevrijheid: kan je straks bijvoorbeeld je pensioen ook tussentijds opnemen voor het aflossen van je hypotheek?

Grote vraag voor 2018 wordt: Gaan de plannen voor een nieuw pensioenstelsel jouw vertrouwen in je pensioen herstellen?

Verder in deze Nieuwsbrief:

 • Geen indexatie in 2018 maar vermoedelijk ook geen korting
 • Wel stijging pensioenpremie in 2018
 • Waarom stijgt de premie in 2018?
 • Tijd van plakband en pleisters is voorbij: ambitieuze pensioenplannen in het Regeerakkoord
 • PAS blijft de gemoederen bezighouden
 • Lezersrubriek
 • De ABP ANW-compensatie vervalt met ingang van 2018
 • Werkgevers doen steeds minder moeite om oudere werknemers te laten doorwerken
 • Jaarverslag ABP 2016
 • Invoering keuzevrijheid: best complex


Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen van december te lezen.

In deze nieuwsbrief Vroegtijdig pensioen een luxegoed? aandacht voor:

 • Persoonlijke potjes en bijpassende deksels oftewel 'Het Nieuwe Pensioenstelsel'
 • Is de AOW-wet rechtvaardig? Wordt vroegtijdig pensioen steeds meer een luxegoed?
 • ABP zet bijl in misvatting pensioen
 • Akkoord over aanpassing van de ABP-regeling
 • Waar/niet waar
 • Wist je dat?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen!

Indien je met de PAS gaat dan lever je 5% van het salaris in, maar de pensioenopbouw is gebaseerd op het oude salaris van 100%. Dit staat de fiscus vanaf 1 januari 2018 niet meer toe voor medewerkers van 57 jaar. Je mag dan alleen nog pensioen opbouwen over het salaris dat je daadwerkelijk ontvangt: 95%. Dit geldt voor iedereen die na 1 januari 2018 met de pas gaat en 57 jaar oud is. Het geldt niet indien je vanaf 58 jaar met de PAS gaat of als je nu al gebruik maakt van de PAS regeling.

Lees meer.