Pensioen

Behoefte aan meer info over je pensioen en pensioenontwikkelingen?
Dat kan. Kom naar de info-bijeenkomst of volg de voorlichting vanuit je eigen stoel.

Wanneer: 9 december a.s.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur - Opening door Jean Debie, voorzitter Ambtenarencentrum (waarbij de NCF is aangesloten)
19.35 uur - Hoe zit het nu met uw pensioen? Door Henk Hiemstra, voorlichter ABP
20.30 uur - Pauze
20.45 uur - Vragen aan Cees Michielse, bestuurslid ABP
21.30 uur - Afsluiting door Jean Debie, voorzitter AV

Locatie:
AC Meeting Centre Utrecht-De Meern, Tulpen/Margrietzaal
Meerndijk 59, 3454 HP De Meern. Tel.nr.: 030-6661779

Wil je hier naar toe?
Meld je dan aan bij de ambtelijk secretaris van het AC op (070) 315 51 37. De bijeenkomst is gratis. Vervoerkosten zijn uiteraard voor eigen rekening.

Wil je de info-bijeenkomst volgen vanuit je eigen stoel?
Klik dan op onderstaande link.
Deze link zal op 9 december actief zijn.

http://hosting.dutchview.nl/ambtenarencentrum/pensioen20131209

 

Per 1 januari 2014 versobert de pensioenopbouw als gevolg van wettelijke fiscale maatregelen. Hierdoor bouwen actieve deelnemers vanaf 2014 per jaar minder pensioen op.

De AC Rijksvakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

Dit akkoord regelt de wijze waarop werknemers gecompenseerd worden voor de aanpassing van de ABP-pensioenregeling aan de fiscale wetgeving die per 2014 van kracht wordt.

Hierdoor wordt per 1 januari a.s. de jaarlijkse opbouw van pensioen met 0,1% verlaagd (van 2,05% naar 1,95%). Als gevolg van de lagere opbouw van pensioen hoeft er minder pensioenpremie te worden betaald. Dit resulteert uiteindelijk in een netto salarisverbetering voor werknemers van circa 2%.

Onderhandelaar Marianne Wendt: "De aanpassing van de ABP-regeling was noodzakelijk gezien de wijziging in de fiscale wetgeving. En via het anders besteden van de premies hebben we de werknemers kunnen compenseren. Het is een compensatie met geld dat zij eerst voor pensioen betaalden, maar die middelen hadden we ook kwijt kunnen raken."

Overigens, het huidige kabinet is van plan de pensioenopbouw nog verder te verslechteren. De wetgeving hierover is begin oktober in de Eerste Kamer gestrand. Dit heeft geen relatie met het nu bereikte akkoord voor de ABP-regeling omdat deze versobering al eerder in wetgeving is vastgelegd.

ABP wil haar deelnemers informeren over de veranderingen die nodig zijn om het pensioenstelseel toekomstbestendig te maken.

ABP-vicevoorzitter José Meijer zal dit doen via een webinar (live-uitzending) op dinsdag 29 oktober om 20.30 uur. Duur: ca. 30 minuten.

Tijdens het webinar kan je ook zelf vragen stellen. Interesse? Meld je dan aan bij ABP via de volgende knop.

 

PosterDe AC Rijksvakbonden zullen via het Ambtenarencentrum in advertenties samen met onder meer collegavakbonden en pensioenfonds ABP hun herhaalde zorg uiten over het voorstel van staatssecretaris Weekers om de belastingvrije opbouw van je pensioen (het gedeelte van je loon dat jaarlijks belastingvrij gespaard mag worden) te beperkten tot 1,75%. Deze week zal de Eerste Kamer hierover beslissen.

Op dit moment bouwen rijksmedewerkers 2,05% pensioen op bij het ABP. De AC Rijksvakbonden zijn uiterst bezorgd dat er voor de jongeren van nu later te weinig pensioen zal zijn. De AC Rijksvakbonden staan hierin niet alleen: ook de andere vakbonden en pensioenfonds ABP heeft hier zorgen over.

Een grote groep mensen zal door het lagere opbouwpercentage een pensioen van 70% van het gemiddelde inkomen niet bereiken. Staatssecretaris Weekers gaat er vanuit dat mensen tot na hun 71e blijven doorwerken en dus langer pensioen opbouwen. Ook gaat hij ervan uit dat jongeren 40 jaar onafgebroken en fulltime werken en pensioen opbouwen. Daarnaast gaat de staatssecretaris in zijn berekeningen er ten onrechte van uit dat de pensioenen elk jaar worden gecorrigeerd voor inflatie. Echter, om dichter en romanschrijver Willem Elsschot maar weer eens aan te halen: "tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren". Zoals we allemaal weten heeft ABP nu al lange tijd niet kunnen indexeren en is de achterstand opgelopen tot 9%. 

Foto

Dit jaar heeft ABP de pensioenopbouw zelfs met 0,5% moeten korten. Kortom: de berekening van Weekers sluit niet aan bij de huidige feitelijke situatie van veruit de meeste mensen.

Als AC Rijksvakbonden pleiten we dan ook om minimaal een pensioenbouw van 2% mogelijk te maken.