Pensioen

De verhoging van de AOW-leeftijd is in de eerste 3 jaar (2013, 2014 en 2015) beperkt tot 1 maand per jaar.

Vanaf 2016 wordt de leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021.

Deze ophoging van de AOW-leeftijd betekent tijdelijke overbruggingsproblemen voor mensen die weinig voorbereidingstijd en weinig mogelijkheden hebben om het verlies aan AOW te compenseren. Hiervoor is de tijdelijke overbruggingsuitkering in het leven geroepen voor onder meer mensen met een lopende prepensioenuitkering waarbij het inkomen maximaal 200% van het wettelijk bruto minimumloon bedraagt voor alleenstaanden (en 300% voor paren).

Let op: de regeling is tijdelijk. Einddatum is 1 januari 2019. Dit betekent dat de laatste instroom in deze tijdelijke regeling kan plaatsvinden op 31 december 2018. Vanaf 2019 wordt verwacht dat mensen voldoende voorbereidingstijd hebben gehad om zelf het inkomensverlies op te vangen.

Op 1 januari van dit jaar is de AOW-leeftijd voor de eerste keer verhoogd met 1 maand.

Ter overbrugging voor mensen met een laag inkomen die een vervroegd pensioenuitkering krijgen (VUT/FPU) en zich op deze AOW-leeftijdsverhoging niet op hadden kunnen voorbereiden, wordt een overbruggingsregeling AOW-verhoging ingevoerd.

In de AC Rijksvakbonden Pensioennieuwsbrief van maart 2013 hebben we hier ook aandacht aan besteed. Gezien de inkomenstoets hebben we daar ook gemeld dat naar verwachting ca. 85% van de mensen niets aan deze regeling hebben.

Op het verzoek van bonden aan het kabinet om iets aan deze inkomenstoets te doen, is door het kabinet gereageerd. Zo wordt het bereik van de overbruggingsregeling uitgebreid tot deelnemers met een inkomen tot 200% van het Wettelijk Minimum Loon (alleenstaande) of 300% WML voor echtparen.

Kom je ook met deze uitbreiding niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling, dan kan je ervoor kiezen om je Ouderdomspensioen naar voren te schuiven. ABP maakt dit mogelijk. Verder is het goed te weten dat indien je wel aan de inkomenstoets voldoet voor de overbruggingsregeling AOW, de overheid je dan niet zal verplichten om je aanvullend ABP-pensioen naar voren te halen. Het ABP zal alle belanghebbenden hierover apart informeren.

Opbouwpercentage pensioen
Het maximaal fiscaal gefaciliteerde percentage voor het opbouwen van de pensioenvoorziening wordt met 0,4% verlaagd. Voor een middelloon pensioensysteem zoals het ABP betekent dit dat fiscaal gezien maximaal 1,75% per jaar mag worden opgebouwd.

Overbrugging AOW
Op 1 januari van dit jaar is de AOW-leeftijd voor de eerste keer verhoogd, met een maand. Ter overbrugging voor mensen met een laag inkomen, die in een vervroegd pensioen-regeling zitten en zich hier niet op hadden kunnen voorbereiden, wordt een overbruggingsregeling AOW-verhoging ingevoerd. In reactie op het verzoek van vakbonden om deze regeling uit te breiden, zal het kabinet het bereik van de overbruggingsregeling uitbreiden tot deelnemers met een inkomen tot 200% WML (300% WML voor paren).