Pensioen

De verlaging van de pensioenen die ABP vorig jaar al aankondigde, gaat helaas door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5% worden verlaagd. Zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) als gepensioneerden. Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad op 31-12-2012 met 96% onvoldoende. ABP houdt rekening met een aanvullende verlaging in 2014 als de financiële situatie van ABP dit jaar niet verbetert.

Meer info op: http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/2013/verlaging-pensioen.asp

De pensioenpremie stijgt in 2013 met 1,3% naar 25,4%. De premie wordt voor 70% betaald door de werkgever, 30% is voor rekening van de werknemer. Voor een gemiddelde deelnemer met een bruto maandsalaris van € 3.400 euro betekent de premiestijging maandelijks ongeveer bruto € 10 extra.

Meer info op de site van ABP: http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/2012/pensioenpremie-stijgt.asp

In het Regeerakkoord Rutte II van oktober zijn weer diverse pensioenmaatregelen opgenomen.

Open PDF