AC Rijksvakbonden, waarbij zijn aangesloten NCF, JUVOX, VPW en VCPS, hebben de onderhandelaars mandaat gegeven om tot een definitief nieuw Sociaal Beleid Rijk te komen. Helaas is de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies, nog niet zover.

De afgelopen maanden hebben de bonden met BZK onderhandeld over een nieuw Sociaal Beleid Rijk. Het resultaat van deze onderhandelingen hebben de bonden voorgelegd aan hun leden. AC Rijksvakbonden hebben het resultaat eerst uitgebreid besproken met de kaderleden. Op basis hiervan hebben wij onze leden gevraagd om hun mening te geven via een enquête.

Het resultaat van de enquête is duidelijk: de leden zijn het met de kaderleden en onderhandelaars eens, dat dit een beter beleid is dan het huidige ARAR. Dat geldt ook voor de leden van de andere bonden. Hiermee is wat ons betreft de weg vrij om tot een definitief akkoord te komen. Dit hebben we BZK op maandag 9 juli laten weten. BZK gaf vervolgens aan dat minister Spies nog geen besluit had genomen. Wij willen daarom zo snel mogelijk met haar rond de tafel om duidelijkheid te krijgen. Dat zal helaas niet eerder kunnen dan eind augustus.

Een uitgebreide ledenbrief over de resultaten van de enquête en de stand van zaken over het Sociaal Beleid Rijk verschijnt na de zomer.