AC Rijksvakbonden en de andere bonden in de Rijksoverheid zijn teleurgesteld dat het overleg over een nieuw Sociaal Beleid Rijk vastloopt op het uitblijven van een besluit van de minister.

De bonden hebben vandaag aan de werkgever Rijk gemeld dat hun leden zich in ruime meerderheid achter het aan hun voorgelegde resultaat hebben geschaard. Dit is gebeurd na stevige discussies met de leden over de meerwaarde van dit moderne en op werk gerichte beleid. De onderhandelaar van de werkgever moest echter in reactie hierop melden dat minister Spies nog geen definitief besluit heeft genomen.

AC Rijksvakbonden heeft aangegeven op zo kort mogelijke termijn, liefst nog deze week, met de minister om tafel te willen om duidelijkheid te krijgen.

Als de duidelijkheid niet voor september gegeven wordt, zullen wij begin september met onze leden gaan praten over de ontstane situatie.