Met dit nieuwe Sociaal Beleid kan niemand meer ontslagen worden als gevolg van een organisatieverandering. Ongeacht wat een nieuw kabinet na de verkiezingen nog verzint aan extra bezuinigingen en plannen. Daar staat tegenover dat LIFO vervangen wordt door het afspiegelingsbeginsel en dat het plaatsingsbereik vergroot wordt.

Om te zorgen dat iedereen vervangend werk krijgt, die betrokken raakt bij een organisatieverandering, zijn de volgende maatregelen afgesproken:

• U kunt niet meer als gevolg van een reorganisatie worden ontslagen. Dat betekent dat als u meewerkt aan het vinden van een andere functie, er geen reorganisatie-ontslag zal volgen indien u geen andere functie vindt. 

• Het wordt mogelijk om medewerkers na 12 maanden, te plaatsen buiten de rijksdienst maar binnen de overheid (bij ABP aangesloten organisaties). Dit is met name van belang voor medewerkers waar geen functie meer voor is binnen de Rijksdienst. Om deze medewerkers toch een functie te kunnen bieden, zal dan gezocht worden buiten de Rijksdienst, maar binnen de overheid. Uiteraard met behoud van salaris.

• Het is mogelijk dat medewerkers, afhankelijk van hun aantal dienstjaren, de periode waarin gezocht wordt naar ander werk, kunnen inruilen voor tijd of geld. Hiermee kunnen zij gemakkelijker de keuze maken om de rijksdienst te verlaten. Dit bevordert de uitstroom, waardoor meer functies vrijkomen om andere medewerkers op te plaatsen.

Daarnaast wordt het anciënniteitsbeginsel (ook wel LIFO genoemd) vervangen door het afspiegelingsbeginsel. LIFO betekent dat indien het aantal functies vermindert binnen een functiegroep, de medewerkers met de minste dienstjaren als eerste zijn functie verliest. Dit wordt vervangen door het afspiegelingsbeginsel, waarin per leeftijdsgroep de medewerker met de minste dienstjaren zijn functie verliest. In de praktijk kan dit betekenen dat (deels) een andere groep medewerkers op zoek moet gaan naar vervangend werk. 

Indien u betrokken raakt bij een organisatieverandering, maakt u samen met een deskundige een van werk naar werk plan. Hierin staan uw mogelijkheden en de beschikbaarheid van werk binnen de Rijksdienst (en na 12 maanden ook buiten de rijksdienst). In dit plan staan ook de acties die nodig zijn om tot ander werk te komen en de voorzieningen en faciliteiten om u daarbij te ondersteunen. 

Een organisatieverandering begint met een globaal idee hoe de organisatie verandert moet worden: een houtskoolschets. Zonder extra maatregelen zijn door deze organisatieverandering meer medewerkers dan functies beschikbaar. U kunt er in deze fase voor kiezen om vrijwillig het plan uit te voeren, met de voorzieningen die daarbij horen. U kunt er ook voor kiezen het plan niet uit te voeren (en bijvoorbeeld alleen te gebruiken voor uw loopbaangesprek). U heeft dan geen recht op de voorzieningen in het plan. 

Als in deze fase blijkt dat het niet lukt om het aantal medewerkers en functies overeen te laten komen, kan overgegaan worden naar een volgende fase. In deze fase worden medewerkers aangewezen op basis van het afspiegelingsbeginsel. Als u bent aangewezen bent u nu verplicht om het plan te volgen. U krijgt alle faciliteiten die nodig zijn om u tot ander werk te begeleiden. U bent echter ook verplicht om ander werk te accepteren indien u dit aangeboden wordt. 

Indien u vrijwillig of verplicht het van werk naar werk plan volgt, dan heeft u recht op voorzieningen. Deze bestaan onder andere uit het compenseren van reistijd en reiskosten indien uw reistijd met meer dan 15 minuten enkele reis toeneemt, een stimuleringspremie indien u de rijksdienst verlaat (hoogte is afhankelijk van het aantal dienstjaren) en een salarisgarantie. In het van werk naar werk plan kunnen ook studiefaciliteiten overeengekomen worden indien dit nodig blijkt te zijn. 

Tijdens het onderhandelingsproces hebben we uw mening gevraagd over werkzekerheid, inkomensbehoud, LIFO en het plaatsingsbereik. We vragen nu uw mening over dit resultaat. U kunt uw mening geven door het invullen van een enquête op www.rijksvakbonden.nl  Alleen wanneer we uw mening weten kunnen wij een goed besluit nemen. Ook de ministerraad moet nog instemmen met dit van werk naar werk beleid. Pas wanneer de bonden en de ministerraad instemmen dan krijgt dit ‘van werk naar werk’ beleid de status van een akkoord.

Meer weten?

de volledige tekst van het Van werk naar Werk beleid

lijst met veel gestelde vragen 

Een overzichtelijk schema van het Van werk naar werk beleid (vereist Flash)