Nu de minister weigert het behaalde resultaat te accorderen, hebben de Rijksvakbonden met de overige bonden aan alle SG's en DG's medegedeeld dat zij niet deelneemt aan het georganiseerd overleg. Dat geldt ook voor de technische overleggen of agenda-overleggen. Dit betekent dat geen overeenstemming kan worden bereikt over de personele gevolgen van organisatieveranderingen, en deze kunnen dan ook niet doorgaan. Indien de SG's/DG's toch reorganisaties doorvoeren met personele gevolgen, zullen de vakbonden een juridische procedure starten om dit te voorkomen.

Lees hier de brief inzake het opschorten van het overleg.