Geachte bestuursleden,

Op 1 februari kondigde het ABP aan dat in 2013 de pensioenenaanspraken en de uitkeringen mogelijk verlaagd worden met 0,5% en dat de herstelopslag op de premie tijdelijk verhoogd wordt. Maatregelen die alle deelnemers van ABP raken. Dat levert reacties, meningen en vragen op. U hebt er ongetwijfeld ook een opvatting of een vraag over. Het bestuur van ABP is daar benieuwd naar en staat open voor uw vragen die te maken hebben met het ABP-pensioen. ABP-bestuursleden gaan daarom graag met u in gesprek. Om dit mogelijk te maken is een 19-tal bijeenkomsten gepland.

Om uw leden van deze mogelijkheid op de hoogte te brengen kunt u gebruik maken van de in bijlage gevoegde uitingen t.b.v. publicatie in uw blad en/of website.

De deelname is gratis en op eigen initiatief.