Voor leden OR, GOR en DOR

Zoals bekend hebben we nog steeds geen nieuw Sociaal Beleid. Om die reden is het overleg in het Sectoroverleg Rijk geschorst. Ook op de departementen hebben we het overleg opgeschort. Tegelijkertijd zijn op veel plaatsen reorganisaties in voorbereiding. Wat betekent dit allemaal voor u als medezeggenschapper? Wij gaan daar graag over met u in gesprek. Nodig ons uit of kom naar onze informatiebijeenkomst op 26 september in Den Haag.

De uitnodiging vindt u hier >>