Nieuwsbericht 14 juni 2012

Zoals eerder aangekondigd hebben de vakbonden op donderdag 14 juni jl. gesproken met de werkgever over nieuw Sociaal Beleid voor de sector Rijk. Deze bespreking heeft ertoe geleid dat de laatste geschilpunten zijn weggenomen.

Dit betekent dat we in de laatste fase van het onderhandelingsproces zijn gekomen. De komende week wordt een heldere en eenduidige tekst uitgewerkt. Wij verwachten op 22 juni a.s. een onderhandelaarsakkoord te hebben bereikt dat we vanaf 23 juni bij onze leden in stemming brengen. Dit laat onverlet dat de bonden de komende week al wel naar hun achterbannen gaan om het nieuwe Sociaal Beleid voor de sector Rijk toe te lichten.