Op dinsdag 28 augustus hebben de vakbonden gesproken met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het uitblijven van een handtekening van de minister onder het nieuwe Sociaal Beleid voor de Rijkssector.

De leden van de bonden hebben zich vóór de zomer in ruime meerderheid uitgesproken vóór ondertekening. Maar in het gesprek met minister Spies bleek dat zij geen duidelijkheid kon geven op de vraag of de werkgever akkoord gaat met het nieuwe Sociaal Beleid. We hebben daarom besloten het overleg met de minister te schorsen tot eind september.

De werkgever geeft blijkbaar geen prioriteit aan de ondertekening van het Sociaal Beleid, ondanks de vele reorganisaties die op stapel staan. Daarom hebben de bonden besloten alle vormen van georganiseerd overleg per direct op te schorten totdat met minister Spies een akkoord is bereikt. In deze periode kan dus geen overeenstemming worden bereikt over de personele gevolgen van organisatieveranderingen.

De secretarissen-generaal en de betrokken directeuren-generaal zijn vandaag door ons geïnformeerd met deze brief.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.