Zoals aangekondigd hebben de Rijksvakbonden op 5 april jl. overlegd met BZK over een goed sociaal beleid. Centraal stond de vraag hoe ambtenaren op een goede manier van werk naar werk begeleid kunnen worden. Uitgangspunt is een sluitende aanpak. Dit houdt in dat indien de ambtenaar actief meewerkt, hij daadwerkelijk begeleid wordt naar ander werk. Aangezien wij substantieel vooruitgang hebben geboekt, hebben we afgesproken om op korte termijn verder te praten om dit nader in te vullen. Op dit moment kunnen we helaas nog niet zo concreet worden over de inhoud van de bespreking, maar we hopen zo snel mogelijk tot concrete afspraken te komen.