Al maanden onderhandelen wij met BZK over een nieuw Sociaal Beleid. Dat heeft resultaat gehad. De werkgever heeft van de ministerraad nog geen definitief akkoord gekregen, maar wij willen graag al van onze leden weten wat zij van het nieuwe Sociaal Beleid ("van werk naar werk") vinden.

U kunt op deze website (zie menu "Sociaal Beleid Rijk") alle informatie vinden over het Sociaal Beleid. Ook vragen wij onze leden om een enquête in te vullen. Alleen wanneer we uw mening weten kunnen wij een goed besluit nemen. Pas wanneer de bonden en de ministerraad instemmen, krijgt dit ‘van werk naar werk’ beleid de status van een akkoord.