In het SOR overleg van 14 maart jl. heeft de werkgever een voorstel gedaan om te komen tot Sociaal Beleid Rijk.

De vakbonden hebben een tegenvoorstel ingebracht in lijn met het AAC advies.

Op korte termijn vindt vervolgoverleg plaats.