Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

Er is een nieuwe afspraak tussen de bonden en minister Blok ingepland voor een kennismaking.
Dit zal plaatsvinden maandagmiddag 10 december.

De vakbonden betreuren ten zeerste dat minister Blok (Rijksdienst) maandag, 3 december zijn kennismakingsgesprek met de vakbonden wegens andere verplichtingen heeft afgezegd. Het is belangrijk dat de partijen snel om de tafel gaan, zodat er duidelijkheid komt voor de duizenden rijksambtenaren die de komende tijd met reorganisaties te maken krijgen. De minister heeft toegezegd snel een nieuwe afspraak te maken.

Het regeerakkoord zit vol met plannen die grote consequenties hebben voor het personeel. Gevangenissen sluiten, jeugdinrichtingen gaan dicht, grote bezuinigingen bij andere diensten, belastingkantoren gaan dicht en het werk wordt verplaatst naar andere delen van het land. Duizenden mensen worden hier door getroffen.

De vakbonden hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een sociaal plan met moderne afspraken over bijvoorbeeld werk-naar-werk-begeleiding. In de publieke sector is veel mogelijk. Met een creatieve houding kan veel worden opgelost en kunnen velen van werk naar werk worden begeleid. Het is belangrijk om hierover snel afspraken te maken met de minister.

Medewerkers van de rijksoverheid lopen al twee jaar achter op de rest van werkend Nederland: naast het uitblijven van een sociaal beleid is er sinds eind 2010 geen cao. De vakbonden vinden dat ambtenaren niet aan hun lot mogen worden overgelaten.

Maandag 3 december a.s. staat ons kennismakingsgesprek gepland met minister voor Rijksdienst Stef Blok. Hij kan dan laten zien dat hij op een goede manier, met zorg voor de medewerkers, aan de slag gaat met de hervorming van de Rijksdienst. Ondertekening van het Sociaal Beleid Rijk hoort daar bij.


Minister Blok heeft voor de Rijksdienst een stevige agenda in petto. Hij wil de Rijksdienst kleiner maken én efficiënter laten werken. Een klus die hij met ambitie en plezier uitvoert, zo gaf hij aan in een NRC-interview.
Het afgelopen jaar hebben de bonden samen met Binnenlandse Zaken ook een stevige klus geklaard. Na maanden onderhandelen lag er vóór de zomer een nieuw, modern sociaal beleid. Bonden en werkgever kwamen tot de conclusie dat met dit sociaal beleid de veranderingen en bezuinigingen bij de Rijksdienst op een verantwoorde manier tot stand gebracht kunnen worden.
Des te verbazingwekkender was het dat voormalig minister Spies het resultaat afwees, omdat zij onvoldoende steun kreeg van het kabinet.
Er is nu een nieuw kabinet met een aparte minister voor Rijksdienst. Minister Blok wil de hervorming van de Rijksdienst voortvarend aanpakken, met grote gevolgen voor de medewerkers. Dan is een goed sociaal beleid onontbeerlijk. Gelukkig ligt dat sociaal beleid al klaar. Het Sociaal Beleid Rijk heeft zeer brede steun in de Rijksdienst. Ondertekening en uitvoering van dit sociaal beleid gaat daarom enorm helpen bij het realiseren van de taakstellingen.
Het kabinet heeft in zijn regeerakkoord duidelijk gemaakt dat het een goede samenwerking zoekt met de vakbonden. Nu kan het kabinet laten zien dat hij dit echt meent door minister Blok de ruimte te geven het Sociaal Beleid Rijk te ondertekenen.

Onderzoek wijst uit dat meer vertrouwen een organisatie veel oplevert: een cultuur van vertrouwen leidt tot meer productiviteit én meer werkvoldoening. Je zou denken dat er voldoende redenen zijn om als Rijksdienst bezorgd te zijn indien de bonden constateren dat er geen vertrouwen meer is in de werkgever.
Het management van de rijksoverheid lijkt echter te denken dat dit vooral een conflict is tussen bonden en Binnenlandse Zaken, waar zij niets mee te maken hebben. Niets is minder waar.  De bonden vertrouwen de rijkswerkgever niet meer, omdat hij het sociaal beleid speelbal heeft laten worden van de politiek. En de rijksmedewerkers vertrouwen de politiek al lang niet meer. Immers bij herhaling verkondigt de politiek dat ambtenaren inefficiënte werknemers zijn waar zonder problemen op bezuinigd kan worden. Dat deze bezuinigingswoede ten koste gaat van de kwaliteit en het werkplezier zal de politiek een zorg zijn.
Uit een ledenenquête van de Rijksvakbonden bleek dat 38% van de leden de afspraken tussen bonden en werkgever niet geloven. Immers de politiek kan elke gemaakte afspraak op elk willekeurig moment overrulen, wat de politiek ook regelmatig doet en wat zij ook nu weer heeft gedaan met het sociaal beleid.
Indien het topmanagement de medewerkers niet beschermt tegen de willekeur van de politiek, dan vertrouwen medewerkers ook hun DG en SG niet meer. Het wantrouwen in de politiek als werkgever breidt zich dan uit naar de DG’s, SG’s en lager management. Dat is er aan de hand en daarom is het een zaak van ons allemaal. Het is een vertrouwensbreuk tussen de medewerkers die zich niet beschermd voelen en het management van de rijkssector dat wegkijkt.
 
Blogbericht van Marianne Wendt, AC-onderhandelaar sector Rijk
Voor meer blogberichten, klik hier: http://www.vakbondinactie.nl/Samen-voor-sociaal-beleid-Weblogs.html