Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

Gisteren zijn bij Binnenlandse Zaken twee nieuwe ministers aangetreden, de heer Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de heer Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

Het is minister Blok die verantwoordelijk wordt voor alles aangaande de Rijksdienst, inclusief arbeidsvoorwaarden. Het wordt dus minister Blok waarmee we zo snel mogelijk willen spreken over het uitblijven van de handtekening onder het Sociaal Beleid Rijk. Ook de CAO-onderhandelingen zullen onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden.

BZK heeft ons al laten weten dat we binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een kennismakingsgesprek met minister Blok. Wij kijken ernaar uit!

Ondertussen gaan we door met de "Rijk in Actie" bijeenkomsten en blijft de opschorting van het overleg natuurlijk van kracht.


Op 1 oktober jl. hebben de vakbonden het vertrouwen opgezegd in de minister en degene die namens haar de afgelopen maanden hebben onderhandeld over het moderne Van Werk Naar Werk Beleid.
Na haar afwijzing is er geen sociaal beleid en hebben de vakbonden geen reden om bij departementen over reorganisaties te spreken. Dit overleg ligt geheel stil.

Maar dat betekent niet dat we stil moeten zitten. Om iedereen volledig en actueel te kunnen blijven informeren, hebben de gezamenlijke bonden een website geopend: www.vakbondinactie.nl/caorijk.
Op deze site staat informatie over de huidige situatie, relevante stukken voor ondernemingsraden en data van bijeenkomsten bij de verschillende ministeries.
Via Twitter kunt u ons volgen en zelf berichten versturen onder #rijkinactie. Wij twitteren onder @MarianneWendt  en @PeterWulms.

Wij hopen dat u uw steentje gaat bijdragen aan 1 of meerdere acties. Stilzitten kan niet meer! Dus laat u horen en zien!

Met vriendelijke groeten,

Jullie onderhandelaars
Marianne Wendt en Peter Wulms

Op dit moment hebben 1.833 mensen de Ledenenquête, die momenteel op deze website gepubliceerd is, afgerond.
Daar zijn we erg blij mee!
Heb jij de enquête al gedaan? Je kunt hem hier maken.

Graag delen wij met jullie de uitkomst, tot nu toe, van deze enquête:


Omdat het toegestaan is om meerdere antwoorden te selecteren, zullen de totalen van de percentages niet uitkomen op 100%.


Vraag 1.
Op 1 januari 2012 liep het oude sociaal flankerend beleid af. Zowel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) als de departementen weigerden het oude sociaal beleid te verlengen. Het sociaal beleid liep dus af zonder
dat er nieuw sociaal beleid was. Wat vindt u hiervan:

61%  Onbegrijpelijk dat in tijden van grote bezuinigingen BZK en de departementen een periode laten
ontstaan zonder sociaal beleid.

39%  Natuurlijk willen BZK en de departementen geen sociaal beleid. Dit kost alleen maar geld. Ze
waren van het begin af aan al van plan om van het sociaal beleid af te komen. Dit hadden de bonden van
tevoren kunnen bedenken.

6%  Waarschijnlijk dachten BZK en de departementen dat er binnen korte tijd wel nieuw sociaal beleid
afgesproken zou worden.


Vraag 2.
Na een jaar onderhandelen spraken bonden en BZK een pakket maatregelen af om medewerkers die hun werk verliezen door de bezuinigingen, naar ander werk te begeleiden. Hiermee konden de bezuinigingen doorgevoerd worden met behoud van werk voor alle medewerkers van de Rijkssector. De minister heeft dit op het laatste moment afgewezen omdat zij de periode van 18 tot 24 maanden waarin naar ander werk gezocht wordt te lang vindt. Medewerkers moeten eerder werk vinden of anders ontslagen worden. Wat nu:

57%  Als de minister niet bereid is om maatregelen af te spreken om de personele gevolgen te beperken, zijn wij niet bereid om mee te werken aan de bezuinigingen. Wij moeten ons zoveel mogelijk verzetten tegen de organisatieveranderingen.

51%  Wij moeten ouderwets actie gaan voeren. Daarbij moeten wij net zolang actie voeren totdat de minister wel ondertekent en wij moeten ook gelijk een loonsverhoging eisen, want wij zitten al twee jaar op de 0-lijn.

5%  Wij kunnen ook niets doen en parallel daaraan medewerkers ondersteunen indien ze individueel in de problemen komen.Vraag 3.
De bonden hebben het vertrouwen in de minister Spies en BZK (die namens haar onderhandelt) opgezegd. Ook het overleg op de departementen is opgeschort. Het heeft voor ons geen zin om te praten indien stelselmatig geweigerd wordt om met ons afspraken te maken over loonsverhoging en sociaal beleid. Wat denkt u:

86%  Groot gelijk. Je kan niet accepteren dat over belangrijke onderwerpen geweigerd wordt om goede afspraken te maken en dan nog slechts praten over de minder belangrijke onderwerpen.

10%  BZK en de departementen kunnen er ook niets aan doen dat de minister zo reageert. Daarom moet er wel doorgepraat worden.

6%  BZK en minister Spies zijn niet te vertrouwen, maar mijn SG/DG is wel te vertrouwen. Probeer daarom afspraken te maken op het departement.Vraag 4.
Bent u lid van een bond?

94%  Ja
6%  Nee 

 

 

 

 

Open pdf