Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

Nu de minister weigert het behaalde resultaat te accorderen, hebben de Rijksvakbonden met de overige bonden aan alle SG's en DG's medegedeeld dat zij niet deelneemt aan het georganiseerd overleg. Dat geldt ook voor de technische overleggen of agenda-overleggen. Dit betekent dat geen overeenstemming kan worden bereikt over de personele gevolgen van organisatieveranderingen, en deze kunnen dan ook niet doorgaan. Indien de SG's/DG's toch reorganisaties doorvoeren met personele gevolgen, zullen de vakbonden een juridische procedure starten om dit te voorkomen.

Lees hier de brief inzake het opschorten van het overleg.

Versie als PDF? Klik hier.

Minister Spies laat rijksambtenaren vallen

Demissionair minister Spies komt op het allerlaatste moment terug op een plan over goede werk-naar-werk-begeleiding van rijksambtenaren. Maandag liet Spies aan de vakbonden weten dat zij het breed gedragen sociaal beleid bij reorganisaties niet ondertekent. Rijksambtenaren beraden zich op acties.

De vakbonden in de overheidssector; Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en het Ambtenarencentrum, vinden het onbegrijpelijk dat de minister haar verantwoordelijkheid niet neemt. Reorganisaties met personele gevolgen zullen de komende tijd steeds vaker voorkomen bij het Rijk, daarom is het nodig goede afspraken te maken over sociaal beleid.

De minister en de vakbonden hadden de plannen voor een nieuw, gemoderniseerd sociaal beleid dat zekerheid biedt over werk en inkomen al helemaal uitgewerkt. De minister toont zich een onbetrouwbare overlegpartner, door op het allerlaatste moment een stap terug te doen. Daarom hebben de vakbonden het vertrouwen in de minister opgezegd.

De onzekerheid over reorganisaties komt bovenop het uitblijven van een nieuwe cao. De lonen van rijksambtenaren zijn al bijna twee jaar bevroren. Als het aan het kabinet ligt, blijft dat de komende jaren zo. Dat betekent dat rijksambtenaren er de komende jaren zo’n 10 procent in koopkracht op achteruitgaan.

Op 9 oktober komen leden van de vakbonden bijeen om acties voor te bereiden.

Voor leden OR, GOR en DOR

Zoals bekend hebben we nog steeds geen nieuw Sociaal Beleid. Om die reden is het overleg in het Sectoroverleg Rijk geschorst. Ook op de departementen hebben we het overleg opgeschort. Tegelijkertijd zijn op veel plaatsen reorganisaties in voorbereiding. Wat betekent dit allemaal voor u als medezeggenschapper? Wij gaan daar graag over met u in gesprek. Nodig ons uit of kom naar onze informatiebijeenkomst op 26 september in Den Haag.

De uitnodiging vindt u hier >>