Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

Na maanden onderhandelen over een nieuw Sociaal Flankerend Beleid (SFB) weigert minister Spies haar handtekening te zetten. Tot zij dat wel doet, hebben de bonden het overleg met alle werkgevers binnen de sector Rijk opgeschort.

De afgelopen weken is één ding duidelijk geworden: minister Spies heeft als werkgever van de sector Rijk de medewerkers speelbal gemaakt van de politiek. Hoewel we met Binnenlandse Zaken tot een goed resultaat zijn gekomen, weigert minister Spies om politieke redenen haar handtekening te zetten. Als ze niet alsnog akkoord gaat, zitten we niet alleen zonder CAO en zonder sociaal beleid, maar ook nog eens met een minister die weigert haar verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen rijksambtenaren.

Lees er alles over in onze nieuwsbrief >>

Voor (kader)leden die meer willen weten hebben we een uitgebreid informatiepakket beschikbaar >>

Op dinsdag 28 augustus hebben de vakbonden gesproken met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het uitblijven van een handtekening van de minister onder het nieuwe Sociaal Beleid voor de Rijkssector.

De leden van de bonden hebben zich vóór de zomer in ruime meerderheid uitgesproken vóór ondertekening. Maar in het gesprek met minister Spies bleek dat zij geen duidelijkheid kon geven op de vraag of de werkgever akkoord gaat met het nieuwe Sociaal Beleid. We hebben daarom besloten het overleg met de minister te schorsen tot eind september.

De werkgever geeft blijkbaar geen prioriteit aan de ondertekening van het Sociaal Beleid, ondanks de vele reorganisaties die op stapel staan. Daarom hebben de bonden besloten alle vormen van georganiseerd overleg per direct op te schorten totdat met minister Spies een akkoord is bereikt. In deze periode kan dus geen overeenstemming worden bereikt over de personele gevolgen van organisatieveranderingen.

De secretarissen-generaal en de betrokken directeuren-generaal zijn vandaag door ons geïnformeerd met deze brief.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

AC Rijksvakbonden, waarbij zijn aangesloten NCF, JUVOX, VPW en VCPS, hebben de onderhandelaars mandaat gegeven om tot een definitief nieuw Sociaal Beleid Rijk te komen. Helaas is de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies, nog niet zover.

De afgelopen maanden hebben de bonden met BZK onderhandeld over een nieuw Sociaal Beleid Rijk. Het resultaat van deze onderhandelingen hebben de bonden voorgelegd aan hun leden. AC Rijksvakbonden hebben het resultaat eerst uitgebreid besproken met de kaderleden. Op basis hiervan hebben wij onze leden gevraagd om hun mening te geven via een enquête.

Het resultaat van de enquête is duidelijk: de leden zijn het met de kaderleden en onderhandelaars eens, dat dit een beter beleid is dan het huidige ARAR. Dat geldt ook voor de leden van de andere bonden. Hiermee is wat ons betreft de weg vrij om tot een definitief akkoord te komen. Dit hebben we BZK op maandag 9 juli laten weten. BZK gaf vervolgens aan dat minister Spies nog geen besluit had genomen. Wij willen daarom zo snel mogelijk met haar rond de tafel om duidelijkheid te krijgen. Dat zal helaas niet eerder kunnen dan eind augustus.

Een uitgebreide ledenbrief over de resultaten van de enquête en de stand van zaken over het Sociaal Beleid Rijk verschijnt na de zomer.

AC Rijksvakbonden en de andere bonden in de Rijksoverheid zijn teleurgesteld dat het overleg over een nieuw Sociaal Beleid Rijk vastloopt op het uitblijven van een besluit van de minister.

De bonden hebben vandaag aan de werkgever Rijk gemeld dat hun leden zich in ruime meerderheid achter het aan hun voorgelegde resultaat hebben geschaard. Dit is gebeurd na stevige discussies met de leden over de meerwaarde van dit moderne en op werk gerichte beleid. De onderhandelaar van de werkgever moest echter in reactie hierop melden dat minister Spies nog geen definitief besluit heeft genomen.

AC Rijksvakbonden heeft aangegeven op zo kort mogelijke termijn, liefst nog deze week, met de minister om tafel te willen om duidelijkheid te krijgen.

Als de duidelijkheid niet voor september gegeven wordt, zullen wij begin september met onze leden gaan praten over de ontstane situatie.