Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

De volledige tekst van het Sociaal Beleid Rijk vindt u hieronder.

Met dit nieuwe Sociaal Beleid kan niemand meer ontslagen worden als gevolg van een organisatieverandering. Ongeacht wat een nieuw kabinet na de verkiezingen nog verzint aan extra bezuinigingen en plannen. Daar staat tegenover dat LIFO vervangen wordt door het afspiegelingsbeginsel en dat het plaatsingsbereik vergroot wordt.

Demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken beraadt zich over de concepttekst Sociaal Beleid Rijk. Dat is duidelijk geworden na afloop van de ministerraad van vrijdag.

De vakbonden in de rijkssector vinden het dringend nodig dat er nieuwe afspraken worden gemaakt, omdat ambtenaren al een half jaar zonder sociaal beleid zitten en er al reorganisaties zijn ingezet. Abvakabo FNV, AC Rijksvakbonden, CMHF en CNV Publieke Zaak hebben daarom besloten niet af te wachten en deze tekst volgende week voor te leggen aan hun leden.

Nieuwsbericht 14 juni 2012

Zoals eerder aangekondigd hebben de vakbonden op donderdag 14 juni jl. gesproken met de werkgever over nieuw Sociaal Beleid voor de sector Rijk. Deze bespreking heeft ertoe geleid dat de laatste geschilpunten zijn weggenomen.

Dit betekent dat we in de laatste fase van het onderhandelingsproces zijn gekomen. De komende week wordt een heldere en eenduidige tekst uitgewerkt. Wij verwachten op 22 juni a.s. een onderhandelaarsakkoord te hebben bereikt dat we vanaf 23 juni bij onze leden in stemming brengen. Dit laat onverlet dat de bonden de komende week al wel naar hun achterbannen gaan om het nieuwe Sociaal Beleid voor de sector Rijk toe te lichten.