Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

De huidige CAO liep 1 januari 2011 af. Nog steeds lukt het niet om een nieuwe CAO af te spreken. Per 1 januari 2012 liep ook het Sociaal Flankerend Beleid (SFB) af. Terwijl de hele Rijksoverheid aan het veranderen is om de bezuinigingen te realiseren, lukt het tot nog toe niet om nieuwe afspraken te maken over hoe de negatieve gevolgen daarvan voor de medewerkers opgevangen moeten worden. De reden is dat BZK alleen met de bonden een SFB wil afspreken indien de bonden voor meerdere jaren geen salarisverhoging accepteren.

Geacht lid,


Enige tijd geleden hebben Kamerleden Van Hijum (CDA) en Koşer Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer over de harmonisatie van het ambtenarenrecht, of kort gezegd: het afschaffen van de ambtelijke status. Inmiddels is bekend geworden dat het wetsvoorstel halverwege januari 2012 in de Tweede Kamer besproken wordt. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het wetsvoorstel en onze mening hierover. Daarnaast geven we uitleg wat we de afgelopen maanden hebben gedaan en wat wij de komende maanden nog zullen doen om de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer te beïnvloeden.

Klik hier om de circulaire te lezen.

Klik hier voor de bijlage.

Klik hier om de circulaire te lezen.