Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

De circulaire van de gezamenlijke bonden over het aflopen van het Sociaal Flankerend Beleid hebben jullie in november 2011 ontvangen. Deze circulaire is ook besproken tijdens de bijeenkomst van 29 november jl. met de medezeggenschap.
Op deze dag kwam het verzoek om een Belastingdienstspecifieke toelichting. Daarnaast kwam het verzoek om een centraal meldpunt voor vragen in te richten.
Dit hebben we opgepikt als gezamenlijke bonden.

Samenwerking bonden en OR nodig bij reorganisaties: medewerkers mogen niet de dupe worden

Toelichting voor de medezeggenschap: reorganisaties zonder sociaal flankerend beleid.

 

Inhoud van de handreiking CAO-onderhandelingen

Afgelopen weken is een handreiking gedaan door Binnenlandse Zaken (BZK), om uit de CAO-impasse te komen. BZK wil een nieuw Sociaal Flankerend Beleid afspreken in combinatie met een nieuwe CAO voor 2011. Een nieuw Sociaal Flankerend Beleid is noodzakelijk omdat hierin maatregelen staan om de negatieve gevolgen van de bezuinigingen in de rijkssector op te vangen. Het huidige pakket van maatregelen loopt af per 1-1-2012.