Op donderdag 23 januari was het laatste Kamerdebat over het initiatiefwetsvoorstel van D66 en het CDA, dat de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren gelijk trekt aan die van werknemers in het bedrijfsleven.

Over de invoeringstermijn gaf Plasterk aan dat hij verwacht dat de invoerings- en aanpassingswetgeving ongeveer 2,5 jaar in beslag zal nemen. Uitgebreide informatie daarover vindt u in onze nieuwsbrief.

In het debat kwam de vraag aan de orde of er met de bonden overleg gevoerd had moeten worden over de inhoud van dit wetsvoorstel. De indieners vinden dat de wetgever gaat over de overgang van het arbeidsrecht voor ambtenaren naar de burgerlijk arbeidsrecht. De AC Rijksvakbonden vinden samen met de collegabonden dat daar overeenstemming met de bonden voor nodig is. De indieners blijken een Kamermeerderheid achter zich te hebben staan. Ook minister Plasterk steunde namens het kabinet de indieners en gaf aan dat hij met de bonden alleen zal spreken over de wijze van invoering en uitvoering van de nieuwe wet. Het ziet er dus naar uit dat de bonden bij de rechter hun gelijk moeten halen als de behandeling van deze wet niet wordt gestaakt. Zie ook onze brief aan de Tweede Kamer.

Op 28 januari gaat de Tweede Kamer over het voorstel stemmen. Vervolgens moet hierover nog worden gestemd in de Eerste Kamer. Wilt u ook uw stem laten horen? Ondersteun dan de petitie: komnietaanambtenarenrecht.petities.nl.