Bonden hebben vragen voor Eerste Kamer over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie Ambtenaren

In de brief van 14 maart aan de Eerste Kamer stellen de overheidscentrales onder meer voor om eerst te kijken naar oplossingen binnen het ambtenarenrecht en het overlegstelsel alvorens een kostbare operatie als een wijziging van de rechtspositie van ambtenaren door te voeren.