Op donderdag 23 januari was het laatste Kamerdebat over het initiatiefwetsvoorstel van D66 en het CDA, dat de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren gelijk trekt aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Uitgebreide informatie daarover vindt u in onze nieuwsbrief.

In het debat kwam de vraag aan de orde of er met de bonden overleg gevoerd had moeten worden over de inhoud van dit wetsvoorstel. De indieners vinden dat de wetgever gaat over de overgang van het arbeidsrecht voor ambtenaren naar de burgerlijk arbeidsrecht. De AC Rijksvakbonden en de collegabonden vinden dat daar overeenstemming met de bonden voor nodig is. De indieners blijken een Kamermeerderheid achter zich te hebben staan. Ook minister Plasterk steunde namens het kabinet de indieners en gaf aan dat hij met de bonden alleen zal spreken over de wijze van invoering en uitvoering van de nieuwe wet. Het ziet er dus naar uit dat de bonden bij de rechter hun gelijk moeten halen.

Over de invoeringstermijn gaf Plasterk aan dat hij verwacht dat de invoerings- en aanpassingswetgeving ongeveer 2,5 jaar in beslag zal nemen.

In het debat werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel steunt. Op dinsdag 28 januari wordt er over gestemd en zal het wetsvoorstel dus worden aangenomen. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer.