De plenaire behandeling door de Eerste Kamer begon op 22 september 2015 met een eerste termijn van de kant van de Kamer.
Zowel VVD als PvdA in de Eerste Kamer uiten felle kritiek op een initiatiefwet waarmee de meeste ambtenaren en werknemers in de marktsector in grote lijnen dezelfde rechtspositie krijgen. Omdat een van beide partijen nodig is voor een meerderheid, is de toekomst van het voorstel ongewis.
De beantwoording door de initiatiefnemers en de minister van BZK zou plaatsvinden op 10 november 2015. Dit is echter tot nader order uitgesteld.
Geïnteresseerden in de volledige bespreking van 22/9/2015: zie hier behandeling (Verslag EK 2015/2016, nr.7)