Dat betekent dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Koning de wet gaan ondertekenen. De wet wordt binnenkort bekendgemaakt door publicatie in het Staatsblad en zal naar verwachting per 1 januari 2020 in werking treden. Tot die datum zal de minister van BZK in samenwerking met anderen dit voorbereiden door wetten en regels aan te passen, in overleg met vakbonden een echte cao voor rijksambtenaren te gaan sluiten, medewerkers op te leiden en nog veel meer. Het proces hiervoor wordt samen met de departementen ingericht en uitgevoerd om er voor te zorgen dat alles tijdig gereed is.